دوشنبه, 1 آبان 1396

اهدای خون یك هزار و ۳۳۵ تهرانی در شب بیست و یكم ماه رمضان

                                اهدای خون یک هزار و ۳۳۵ تهرانی در شب بیست و یکم ماه رمضان


                                                      عکس : محمدرضا جنیدی فرد؛ خبرگزاری ایلنا   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


نمایش تعداد بازدیدها : 352

بازگشت           چاپ چاپ