چهارشنبه, 4 مرداد 1396

روایت تصویری از اهدای خون تهرانی ها در دومین شب قدر


روایت تصویری از اهدای خون تهرانی ها در دومین شب قدر

عکس: مهدی بیات   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


نمایش تعداد بازدیدها : 309

بازگشت           چاپ چاپ