دوشنبه, 1 آبان 1396

با حضور کارشناسان انتقال خون 8 استان در تهران برگزار شد
كارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه های جمع آوری پلاسما
 

با حضور کارشناسان انتقال خون 8 استان در تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه های جمع آوری پلاسما

کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه جمع آوری پلاسمای نایگل با حضور کارشناسان انتقال خون هشت استان کشور در تهران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، یکشنبه یازدهم و دوشنبه دوازدهم تیر 1396 کارگاه آموزشی کاربری نایگل توسط نمایندگان خارجی و داخلی این دستگاه در انتقال خون تهران برگزار شد.

دکتر امیرمسعود ناظمی؛ سرپرست بخش آفرزیس تولیدی اداره کل انتقال خون تهران، گفت: این کارگاه با هدف ارتقا عملکرد و آشنایی کارشناسان انتقال خون با  دستگاه جمع آوری پلاسما برگزار شده است.

وی در خصوص استفاده این دستگاه تا کنون اظهار کرد: حدود یکسال است این دستگاه در اختیار پایگاه های منطقه قرار گرفته و در زمینه جمع آوری پلاسما به روش آفرزیس از اهدا کننده عمل می کند. 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 319

بازگشت           چاپ چاپ