سه‌شنبه, 26 دی 1396

به مناسبت روز پزشك از پزشكان انتقال خون استان تهران تقدیر شد
 

به مناسبت روز پزشک از پزشکان انتقال خون استان تهران تقدیر شد


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 289

بازگشت           چاپ چاپ