دوشنبه, 28 اسفند 1396

معرفی سرپرست جدید گروه جذب و نگهداری اهداكنندگان

 

معرفی سرپرست جدید گروه جذب و نگهداری اهداکنندگان

دکتر سید حسن بزرگی از سوی مدیر کل انتقال خون استان تهران به عنوان سرپرست «گروه جذب و نگهداری اهداکنندگان» این اداره کل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، دکتر سید مرتضی طباطبایی؛ مدیرکل انتقال خون استان تهران در حکمی دکترسیدحسن بزرگی را به سرپرستی «گروه جذب و نگهداری اهداکنندگان» منصوب کرد.

وی در این حکم با اشاره به سوابق و تجارب گذشته ایشان تاکید کرد: امید است تا با استفاده از پتانسیل ها و روش های نوین شاهد ارتقاء و پیشبرد اهداف سازمانی در گروه جذب و نگهداری اهداکنندگان اداره کل انتقال خون استان تهران باشیم.

مدیریت انتقال خون استان مرکزی، قزوین و همچنین همکاری با دفتر «برنامه‌ريزي، جذب و فراخوان اهداكنندگان» سازمان انتقال خون ایران از سوابق کاری دکتر سید حسن بزرگی است.


نمایش تعداد بازدیدها : 409

بازگشت           چاپ چاپ