دوشنبه, 28 اسفند 1396

حضور مردم در مراكز انتقال خون برای كمك به مصدومان زلزله كرمانشاه
 

حضور مردم در مراکز انتقال خون برای کمک به مصدومان زلزله کرمانشاه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 1949

بازگشت           چاپ چاپ