شنبه, 5 خرداد 1397

بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از اولین مركز جامع اهدای خون در غرب تهران
 بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از اولین مركز جامع اهدای خون در غرب تهران


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 567

بازگشت           چاپ چاپ