شنبه, 5 خرداد 1397

در انتقال خون تهران برگزار شد
برگزاری دومین نشست همكاریهای منطقه یك كشور

در انتقال خون تهران برگزار شد

برگزاری دومین نشست همکاریهای منطقه یک کشور

دومین نشست  از دوره دوم همکاریهای منطقه یک سازمان انتقال خون با حضور مدیران کل استانهای  البرز، قزوین، سمنان، قم و مرکزی به میزبانی انتقال خون استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، این نشست با محوریت بررسی طرح سپاس، چاپ لیبل و تهیه ریبون و تقویم برگزاری جلسات منطقه ای، تحلیل آمار هشت ماهه منطقه ای وبررسی مصوبات نشست گذشته چهارشنبه بیست و نهم آذر 1396 در تهران برگزار شد.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 324

بازگشت           چاپ چاپ