شنبه, 5 خرداد 1397

    /  4
در انتقال خون تهران برگزار شد
آشنایی كارشناسان بیمه سلامت با خدمات انتقال خون

در انتقال خون تهران برگزار شد

آشنایی کارشناسان بیمه سلامت با خدمات انتقال خون

کارگاه آشنایی با خدمات انتقال خون با حضور کارشناسان سازمان بیمه سلامت کشور در اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، به دنبال تعرفه گذاری خدمات سازمان انتقال خون دوشنبه دوازدهم دی ماه 1396 جمعی از کارشناسان سازمان بیمه سلامت کشور در کارگاهی با همین موضوع شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این کارگاه با انواع فرآورده های خونی از جمله گلبول قرمز متراکم و بدون لکوسیت، پلاکت، پلاسما و کرایو و سایر خدمات همچون شستشوی گلبول قرمز، اشعه دادن فرآورده ها و آفرزیس درمانی و تولیدی آشنا شدند و در پایان نیز از سالن اهدای خون و آزمایشگاه غربالگری بازدید کردند.


نمایش تعداد بازدیدها : 241

بازگشت           چاپ چاپ