شنبه, 5 خرداد 1397

    /  3
اهدای خون وزیر نفت در روزهای سرد زمستان

اهدای خون وزیر نفت در روزهای سرد زمستان

وزیر نفت کشورمان با اهدای خون در روزهای سرد زمستانی گرمابخش جان بیماران نیازمند به خون شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران، بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت پنج شنبه چهاردهم دی 1396 با حضور در مرکز وصال، خون اهدا کرد.

بنابراین گزارش زنگنه در حاشیه این عمل انساندوستانه بر اهمیت اهدای خون و مشارکت بیشتر مردم به ویژه در روزهای سرد زمستان تاکید کرد.

وی قول مساعد داد تا با بهره برداری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانه ای وزارت نفت زمینه اهدای خون همکاران وزارتخانه متبوع خود را بیش از پیش فراهم کند.


نمایش تعداد بازدیدها : 235

بازگشت           چاپ چاپ