شنبه, 5 اسفند 1396

حضور گرم مسئولان در روز سرد برفی در مرکز وصال
مدیرعامل و مدیران سازمان انتقال ایران خون اهدا كردند
 

 

حضور گرم مسئولان در روز سرد برفی در مرکز وصال

 

مدیرعامل و مدیران سازمان انتقال ایران خون اهدا کردند

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نمایش تعداد بازدیدها : 227

بازگشت           چاپ چاپ