چهارشنبه, 27 تير 1397

اهدای خون ذی حساب انتقال خون ایران
 

اهدای خون ذی حساب انتقال خون ایران

ذی حساب جدید انتقال خون ایران؛ مسعود عبدوس شنبه چهاردهم بهمن ماه 1396 با حضور در مرکز اهدای خون وصال خون خود را به بیماران هدیه کردند. 

 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 322

بازگشت           چاپ چاپ