يکشنبه, 28 مرداد 1397

در اداره کل انتقال خون استان تهران انجام شد
معرفی مدیریت حوزه برنامه ریزی و نظارت بیمارستانی

در اداره کل انتقال خون استان تهران انجام شد

معرفی مدیریت حوزه برنامه ریزی و نظارت بیمارستانی

سرپرست «حوزه برنامه ریزی، نظارت بیمارستانی و مصرف خون بیمار» اداره کل انتقال خون استان تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، مدیرکل انتقال خون استان تهران در حکمی دکتر حسن حسینی را به سرپرستی «حوزه برنامه ریزی، نظارت بیمارستانی و مصرف خون بیمار» منصوب کرد.

دکتر سید مرتضی طباطبایی در این ابلاغ برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به پخش خون و توزیع بیمارستانی و شستشوی خون، نظارت بر اجرای امور مرتبط با هموویژلانس و بازرسی های بیمارستانی و شرکت در جلسات بانک خون بیمارستانی، نظارت بر اجرای مدیریت مصرف خون بیمار (PBM) و بهینه سازی مصرف خون و فرآورده ها، پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق شبکه خونرسانی، پیگیری و تامین مناسب نیازهای بیمارستان ها و مراکز درمانی با همکاری تمامی واحدها و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی مرتبط با مدیریت مصرف خون و ارتقاء کیفیت خون و فرآورده ها به عنوان شرح وظیفه این مدیریت جدید برشمرد.

وی همچنین تاکید کرد: امیدوارم با اتکای به الطاف بی شائبه الهی و زیر نظر اینجانب و با بهره مندی از مشارکت و همفکری کارکنان صدیق زیر مجموعه و سایر مدیران و نظارت مستمر شاهد ساماندهی و ارتقاء موارد فوق باشیم.

مدیریت انتقال خون استان البرز و آزمایشگاه کنترل کیفی اداره کل انتقال خون استان تهران از سوابق کاری دکتر حسن حسینی است.


نمایش تعداد بازدیدها : 520

بازگشت           چاپ چاپ