يکشنبه, 28 مرداد 1397

با حضور اعضای بنیاد نیکوکاران شریف و مجریان صدا و سیما انجام شد
برگزاری آیین درختكاری در مركز اهدای خون وصال

با حضور اعضای بنیاد نیکوکاران شریف و مجریان صدا و سیما انجام شد

برگزاری آیین درختکاری در مرکز اهدای خون وصال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 462

بازگشت           چاپ چاپ