پنج‌شنبه, 6 ارديبهشت 1397

گزارش تصویری
بازدید نوروزی مدیرعامل سازمان انتقال خون از مركز وصال
سه شنبه؛ هفتم فروردین 1397
 

بازدید نوروزی مدیر عامل سازمان انتقال خون از مرکز وصال

سه شنبه؛ هفتم فروردین 1397


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 353

بازگشت           چاپ چاپ