چهارشنبه, 28 شهريور 1397

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان تهران:
ذیحسابان باید فرآیندها و دغدغه های دستگاه های اجرایی را بشناسند
 

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان تهران:

ذیحسابان باید فرآیندها و دغدغه های دستگاه های اجرایی را بشناسند

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان تهران بر اهمیت شناخت ذیحسابان از فرآیندها و دغدغه های دستگاه های اجرایی محل خدمت خود تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، دکتر فرزانه دهنادی؛ مدیر کل اقتصاد و دارایی استان تهران در جمع مدیران انتقال خون و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان، اظهار کرد: ذیحساب باید دانش فنی خود که ترکیبی از علم حسابداری و قوانین جاری است، در مسیر رفع چالش ها و دغدغه های دستگاه اجرایی محل خدمتش به کار ببندد.

وی افزود: از ذیحسابان انتظار می رود با شناختی که از چرخه کاری دستگاه مربوطه پیدا می کنند، رسالت کاری شان را هنرمندانه به پیش ببرند.

دکتر دهناوی در ادامه با اشاره به نقش سازمان انتقال خون در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: دغدغه های مدیریت انتقال خون استان تهران برای تامین فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران، دغدغه مجموعه اقتصاد و دارایی هم است و  برای رفع آنها همکاری خواهیم داشت.

بنا براین گزارش یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1396 ادره کل انتقال خون استان تهران، میزبان مدیر کل اقتصاد و دارایی و رئيس خزانه معين و همچنین بیش از چهل تن از ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان تهران بود.

میهمان این نشست در پایان با حضور در بخش های فنی مرکز وصال از نزدیک با چرخه کار در اداره کل انتقال خون استان تهران آشنا شدند.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 387

بازگشت           چاپ چاپ