چهارشنبه, 28 شهريور 1397

شركت كنندگان كارگاه منطقه ای ایمونوهماتولوژی از مركز وصال بازدید كردند
 

شرکت کنندگان کارگاه منطقه ای ایمونوهماتولوژی از مرکز وصال بازدید کردند

شرکت کنندگان کارگاه منطقه ای ایمونوهماتولوژی بعد از اتمام این کارگاه دو روزه در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون از مرکز وصال بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، شرکت کنندگان خارجی کارگاه دو روزه ایمونوهماتولوژی یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1396  در بخش های فنی مرکز وصال حاضر شدند .

این کارگاه در قالب برنامه های مصوب دوره دوم مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت و انتقال خون ایران در امر آموزش و پژوهش انتقال خون ( 2017-2021) و با شرکت شش تن از کارشناسان کشورهای عراق، عمان، قطر و افغانستان برگزارشد .

کارگاه منطقه ای ایمونوهماتولوژی به سرپرستی مصطفی مقدم و با همکاری مدرسان موسسه عالی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون استان تهران و با تدریس دکتر فرانس پیرن؛ مدرس مدعو از مرکز انتقال خون فرانسه برگزار و مباحث متعددی در زمینه ایمونوهماتولوژی به صورت تئوری و عملی ارائه شد .

سازمان انتقال خون ایران و موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون از سال 2013 به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت انتخاب شده اند. دوره چهارساله اول در سال 2017 با انجام فعالیتهای متعدد منطقه ای  به پایان رسید و سازمان جهانی بهداشت برای یک دوره چهارساله دیگر، فعالیتهای این دو موسسه را در قالب مرکز همکار تمدید کرد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 298

بازگشت           چاپ چاپ