چهارشنبه, 28 شهريور 1397

گزارش تصویری
دورهمی بهاری كاركنان انتقال خون استان تهران
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397؛ تالار آبگینه
 دورهمی بهاری کارکنان انتقال خون استان تهران
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397؛ تالار آبگینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 372

بازگشت           چاپ چاپ