شنبه, 28 مهر 1397

گزارش تصویری مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون
مرا هزار امید است و هر هزار تویی...
 

گزارش تصویری مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون در تهران

مرا هزار امید است و هر هزار تویی...

سه شنبه 29 خرداد 1397؛ ایوان شمس


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 276

بازگشت           چاپ چاپ