شنبه, 28 مهر 1397

اهدای خون مدیران مالی سازمان انتقال خون همراه با مردم
 اهدای خون مدیران مالی سازمان انتقال خون همراه با مردم

معاون توسعه مدیریت و منابع به همراه مدیر کل امور مالی و ذیحساب سازمان انتقال خون کشور با حضور در مرکز جامع وصال در کنار مردم خون اهدا کردند.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، بهادر کاظمی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع  و همچنین مسعود عبدوس؛ مدیر کل امور مالی و ذیحساب سازمان انتقال خون کشور دوشنبه یازدهم تیر 1397 در مرکز جامع وصال خون اهدا کردند.


 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 266

بازگشت           چاپ چاپ