پنج‌شنبه, 24 آبان 1397

به مناسب سالروز تاسیس سازمان انتقال خون انجام شد
تقدیر مدیر كل از كاركنان انتقال خون تهران با اهدای گل

به مناسب سالروز تاسیس سازمان انتقال خون انجام شد

تقدیر مدیر کل از کارکنان انتقال خون تهران با اهدای گل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 372

بازگشت           چاپ چاپ