پنج‌شنبه, 24 آبان 1397

فراخوان اهدای خون از سوی آقا کریم
حضور دوباره پرسپولیسی ها در مركز وصال

فراخوان اهدای خون از سوی آقا کریم

حضور دوباره پرسپولیسی ها در مرکز وصال

فراخوان اهدای خون از سوی کریم باقری باعث شد در ظهر تابستانی شنبه سیزدهم مرداد 1397 هفت پرسپولیسی خود را به مرکز جامع وصال برسانند. 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 375

بازگشت           چاپ چاپ