دوشنبه, 19 آذر 1397

برگزاری هفتگی ژورنال كلاب در انتقال خون تهران

برگزاری هفتگی ژورنال کلاب در انتقال خون تهران

ژورنال کلاب های آموزشی با هدف ارتقا علمی کارکنان اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، این ژورنال کلاب به همت حوزه «برنامه ریزی، نظارت بیمارستانی و مصرف خون بیمار» شنبه های هر هفته با اطلاع رسانی قبلی ساعت 8 صبح برگزار می شود.

چهارمین نشست این ژورنال کلاب با موضوع «تهیه، نگهداری و تزریق گلبول قرمز» شنبه دهم شهریور 1397 برگزار شد.

بنابر این گزارش موضوع «تهیه، نگهداری و توزیع پلاکت و کرایوپرسیپیتیت» به دو نشست ابتدایی و «کاربرد دستگاه ترومبوالاستوگرام (TEG ) در مدیریت مصرف خون» به سومین نشست این ژورنال کلاب اختصاص داشت و مریم داداشی و فاطمه روشن ضمیر از دانشجویان دکترای ایمونوهماتولوژی ارائه دهنده مباحث مربوطه بودند.
نمایش تعداد بازدیدها : 254

بازگشت           چاپ چاپ