شنبه, 28 مهر 1397

در شب عاشورا 1397 انجام شد
بازدید مدیر عامل سازمان انتقال خون از مركز جامع وصال
در شب عاشورا 1397 انجام شد 
بازدید مدیر عامل سازمان انتقال خون از مرکز جامع وصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایش تعداد بازدیدها : 249

بازگشت           چاپ چاپ