دوشنبه, 19 آذر 1397

به بهانه 14 آذر روز جهانی داوطلب
اهداكنندگان خون الگوهای ممتاز مشاركت داوطلبانه هستند

به بهانه 14 آذر روز جهانی داوطلب

اهداکنندگان خون الگوهای ممتاز مشارکت داوطلبانه هستند

چهاردهم آذرماه (5 دسامبر) مصادف با روز جهانی داوطلب، بهترین فرصت برای توسعه فرهنگ فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت مردمی در عرصه سلامت است.

بخش سلامت متعهد است پایداری روندهای مشارکتی در تحقق اهداف نظام سلامت را ترغیب و حمایت کند تا امکان ترویج مفاهیم و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش فراهم شود و 5 دسامبر (14 آذر) روز جهانی داوطلب در هر سال، فرصت مناسبی برای ترغیب و حمایت از خدمات داوطلبان سلامت می باشد.

بر همین اساس سازمان انتقال خون به عنوان شاهراه حیاتی نظام سلامت که فلسفه وجودی و بقای خود را متضمن حضور داوطلبان اهدای خون می داند بیش از هر جریان خدمتگزاری در نظام سلامت کشور به ضرورت های حضور و اثرگذاری شهروندان دلسوز و داوطلب، آگاه است.

گسترش و توسعه روش مشارکت داوطلبانه مردم از طریق فرهنگ اهدای خون می تواند بهترین راه برای انتقال این مدل حرکتی به نسل های بعد باشد و ایمان داشته باشیم که هر چه به رشد و تعالی فرهنگ رفتارهای داوطلبانه در بین آحاد جامعه کمک کنیم، انتفاع و سود آن را نه تنها در نظام سلامت بلکه در دیگر شئون زندگی اجتماعی مردم و کشورمان شاهد خواهیم بود.

در پایان باید به برخی آمارهای مراکز مطالعاتی جهان نیز اشاره کنیم که انسان های داوطلب در فرهنگ اهدای خون در دیگر مشارکت های جمعی مثل کمک به نظافت شهر نیز در رتبه های نخست عمل گرایی قرار دارند و این خود گواه بر این مدعاست که روحیه یک داوطلب در انجام رفتارهای صحیح و موثر در جامعه، می تواند به احیای خیلی از هنجارهای فراموش شده و نیز اصلاح برخی عملکردها کمک کند.


نمایش تعداد بازدیدها : 59

بازگشت           چاپ چاپ