در هفتمین روز فروردین 1398 انجام شد
بازدید نوروزی مدیرعامل سازمان انتقال خون از مراكز اهدای خون تهران

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

در هفتمین روز فروردین 1398 انجام شد
بازدید نوروزی مدیرعامل سازمان انتقال خون از مراکز اهدای خون تهران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید : 380

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0