لیله القدر وصال ... از اهدا تا احیا
روایت تصویری بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از مركز جامع وصال
پنجم خرداد 1398 مصادف با دومین شب قدر انجام شد

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

لیله القدر وصال ... از اهدا تا احیا

روایت تصویری بازدید مدیرعامل سازمان انتقال خون از مرکز جامع وصال

پنجم خرداد 1398 مصادف با دومین شب قدر انجام شد


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید : 267

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0