در ژورنال کلاب انتقال خون استان تهران مطرح شد
تعیین شایعترین حساسیت به آلرژنهای استنشاقی در شهر تهران

در ژورنال کلاب انتقال خون استان تهران مطرح شد

تعیین شایعترین حساسیت به آلرژنهای استنشاقی در شهر تهران

ژورنال کلاب هفتگی اداره کل انتقال خون استان تهران با موضوع تعیین شایعترین حساسیت به آلرژنهای استنشاقی در شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، دوشنبه دهم دی ۱۳۹۷ دکتر راحله شکوهی شورمستی؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات ایمونولوژی آسم و آلرژی با حضور در ژورنال کلاب انتقال خون استان تهران، نتایج طرح تحقیقاتی «تعیین شایعترین حساسیت به آلرژن های استنشاقی در شهر تهران» را ارائه کرد.

این مطالعه در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان انتقال خون و موسسه مولکولار آلرگولوژی شهر رم ایتالیا انجام شده که با توجه به افزایش روز افزون شیوع بیماریهای آلرژیک در کشورهای مختلف دنیا، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و اثر آنها بر افزایش آلرژی زایی برخی گرده ها و لزوم شناسایی مواد آلرژی زای ایجاد کننده علایم آلرژیک، در سه مرحله مختلف از سال 1392 الی 1396 در شهر تهران انجام شده است.

در مرحله اول شیوع علایم آلرژیک شامل علایم بیماریهای آسم، آلرژی بینی، آلرژی چشم و درماتیت آتوپیک در 2 هزار و 569 شرکت کننده بالغ با محدوده سنی 18 تا 45 سال مطالعه شد و طبق بررسی های انجام شده در این مرحله بیش از 35 درصد شرکت کنندگان حداقل به یکی از بیماریهای آلرژی بینی، آلرژی چشم، آسم و اگزمای آتوپیک مبتلا بودند.

 بنابر گزارشهای این تحقیقات، شایعترین علایم مربوط به آلرژی بینی و سپس آلرژی چشم بود. همچنین میزان شیوع علایم آلرژیک در خانمها بیشتر از آقایان مشاهده شد.

 در مرحله دوم شایعترین حساسیت به 20 نوع آلرژن استنشاقی در شرکت کنندگان با علایم آلرژی مورد بررسی قرار گرفت که در این مطالعه حساسیت به گرده علف هرز به نام علف شور(Russian Thistle)، دو نوع گرده چمن به نامهای چمن فستوکا( Meadow Fescue ) و چچم( Rye grass) و سپس گرده درخت چنار به عنوان شایعترین منابع آلرژی زای فضای باز شناسایی شدند.

همچنین در میان آلرژن های فضای بسته آلرژن های گربه و مایت های گرد و غبار خانه به عنوان شایعترین منابع آلرژی زا شناسایی شدند. در میان افرادی با علایم آلرژیک بیش از 62درصد حداقل به یکی از آلرژنهای استنشاقی حساسیت نشان دادند.

در نهایت و در مرحله سوم مطالعه تشخیص مولکولی حساسیت به مولکولهای آلرژنیک استنشاقی در آزمایشگاه مولکولار آلرگولوژی در کشور ایتالیا انجام شد که با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه و شیوع بالای بیماریهای آلرژیک و حتی در برخی موارد همراهی دو یا چند بیماری آلرژیک، لزوم درمان بیماریهای آلرژیک از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین جلوگیری از کاشت گیاهان آلرژی زا در پارکها و خیابان ها و از بین بردن علف های هرز می تواند نقش بسزایی در کاهش شیوع بیماریهای آلرژیک داشته باشد. از سوی دیگر، آگاهی و شناخت منابع آلرژی زا می تواند به متخصصین در تشخیص و درمان بیماریهای آلرژیک و به بیماران در اجتناب از آلرژنها کمک شایانی توجهی کند. 
 
 
امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0