آموزشهای مهارت زندگی در ژورنال کلاب
راههای مقابله با خلق منفی

آموزشهای مهارت زندگی در ژورنال کلاب

راههای مقابله با خلق منفی

ژورنال کلاب کارکنان انتقال خون استان تهران با موضوعی متفاوت و محوریت آموزش راههای مقابله با خلق منفی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۷ ژورنال کلاب کارکنان این اداره با موضوع مدیریت خلق منفی و راهکارهای مقابله با آن برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی به دو موضوع هیجان و عاطفه پرداخته شد که در پدیداری خلق منفی تاثیر مستقیم دارند و یکی از الزامات حضور در جامعه، راهکارهای مقابله با خلق منفی است.

همچنین در ادامه به راهکارهای مقابله با خلق منفی پرداخته شد که می توان به تفکر مثبت، حل مسئله، استفاده از سیستم حمایت اجتماعی، خود آرام سازی، حرف زدن با خود درباره مشکلات، شوخ طبعی، تقویت مهارت های عاطفی و پرهیز از منحرف کردن حواس خود از مشکلات اشاره کرد که هر فرد باید در بخش مهارت های زندگی، آن ها را یاد بگیرد و به کار ببندد.

بنابراین گزارش مرجان فرامرزی کارشناس روانشناسی به عنوان ارائه دهنده این مطالب در جمع کارکنان انتقال خون استان تهران حضور پیدا کرده بود. 
 
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0