در هفتمین روز فروردین 1398 انجام شد
بازدید نوروزی مدیرعامل سازمان انتقال خون از مراكز اهدای خون تهران
در هفتمین روز فروردین 1398 انجام شد
بازدید نوروزی مدیرعامل سازمان انتقال خون از مراکز اهدای خون تهران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0